Sunday, November 11, 2007

I love Malaysia, Malaysia don't love me.

Well, I don't have many big theories or big speeches about about statement. It's just a intuition feeling from my heart that 'Saya cinta Malaysia, Malaysia tak cinta saya'. I believe this is the voices of many Malaysians (especially non-bumiputera) too.

Kerana Malaysia tak cinta saya, saya tidak ada peluang untuk masuk university negara sendiri. Polisi di negara ini amat mengecewakan.

Saya tengok saya sendiri seorang anak Malaysia, tapi Malaysia tengok saya bagai anak Cina. Bila ada apa-apa conflict dengan kaum-kaum di Malaysia, kerajaan Malaysia akan cakap : Keluar dari Malaysia.

Rasa ini macam ibu bapa kami menghalau kami keluar dari rumah.

Apa saya boleh cakap lagi?

No comments: